Národní park Plitvická jezera

Národní park Plitvická jezera

Národní park Plitvická jezera
Národní park Plitvická jezera je osobitým geologickým a hydrogeologickým krasovým jevem. Plitvická jezera, nacházející se v hustém lese, jsou považována za jeden z nejkrásnějších přírodních fenoménů na světě. Jsou tvořena 16 jezery, která se nacházejí v oblasti mezi Malou Kapelou a Plješivicí v Lice, a  obklopuje je 92 vodopádů, které vytvářejí jedinečný a nezapomenutelný obraz. Obchůzka Plitvických jezer trvá přibližně dvě a půl hodiny a zahrnuje jízdu lodí a pěší prohlídku.

Komplex Plitvických jezer, Sněmovna Chorvatské Národní Republiky 8.04.1949 zákonem vyhlásila  »oblastí zvláštní přírodní krásy«, národním parkem, a určila, že oblast Národního parku zahrnuje ty části kotaru Korenica, Otočac, Slunj a Ogulin kolem Plitvických jezer, které z pohledu lesního hospodářství a turizmu tvoří jeden celek.

Prostranné lesní komplexy, mimořádné přírodní krásy jezer a vodopádů, bohatství flóry a fauny, horský vzduch, kontrasty podzimních barev, lesní stezky a dřevěné můstky a ještě mnoho dalšího je jen částí neopakovatelného celku, který i UNESCO prohlásilo světovým přírodním dědictvím.